Díky fondům EU přibude 340 nabíjecích elektrostanic

Evropská doprava bude zelenější díky masivní veřejné i soukromé investici v celkové výši 4,5 miliardy eur. Brusel podpoří především železnice a novou mobilitu.

Evropská unie potvrzuje své odhodlání soustředit podporu do moderních ekologických projektů, které snižují produkci CO₂ na starém kontinentu. Tento cíl je zakotven ve více politikách a programech. Jedním z nich je fond Connecting Europe Facility, přes který Evropská komise uvolní jednu miliardu eur na vybudování 39 dopravních projektů. Spolufinancování poskytnou Evropská investiční banka, národní a soukromé banky, takže ve výsledku bude k dispozici až 4,5 miliardy eur.

Železnice mají zelenou

Vybrané dopravní projekty se soustředí zejména na strategické dopravní priority, které mají přidanou hodnotu v rámci celé EU. Budovat moderní a ekologickou dopravní síť není možné bez kolejnic. Proto největší část z miliardového balíku půjde na rozvoj železnic (719,5 mil. eur). V případě silniční infrastruktury získají podporu projekty, které pracují se snižováním uhlíkové závislosti (99,6 mil. eur).

Nezapomíná se ani na vodní dopravu. Na modernizaci přístavů je vyčleněno téměř 80 milionů eur a zkrátka nepřijdou ani vnitrozemské země. Evropská komise podpoří projekty související s rozvojem říčních cest téměř 50 miliony eur.

Elektromobilita je v kurzu

V rámci podpořených projektů je několik „vlajkových lodí“. Například zvýšení rychlosti na železničním spojení mezi Německem a Dánskem přes Fehmarnbelt tunel, modernizace slovinské železnice na trase Divača – Koper, přizpůsobení nejdůležitější belgické říční cesty pro nákladní lodní dopravu, nebo zvýšení kapacity polského přístavu ve městě Gdaňsk.

Významné investice směřují i do nové mobility. Brusel podpoří vybudování celoevropské sítě 340 nabíjecích stanic pro elektromobily v třinácti zemích EU. Tím však nové investice do zelené dopravy nekončí. V rámci balíčku čisté mobility je k dispozici dalších 350 milionů euro pro infrastrukturu vozidel na alternativní pohon. Podávat žádosti o granty je možné do 12. dubna 2018.

Balíček čisté mobility má pomoci naplnit závazek EU snižovat emise CO₂. Ten vznikl už v rámci Pařížské úmluvy o boji proti klimatickým změnám. Na jeho základě se vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry má snížit o 40 procent do roku 2030.

„Toto všechno nám pomůže urychlit transformaci na nízko-emisní mobilitu v celé Evropě i naplňovat evropskou agendu vytváření nových pracovních míst a ekonomického růstu,“ prohlásila eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulc.

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2017-11-30-eu-invest-1-billion-euro-in-transport_en

 

 

Přečtěte si další články

Mapa stanic

E-mobilita spojuje evropské regiony

Jízda elektrickým autem je tichá, bezpečná a díky rozšiřující se nabíjecí infrastruktuře také velmi pohodlná. Podívejte se na přehled standardních a rychlonabíjecích stanic, kterou pravidelne aktualizujeme o nové nabíjecí body. Cestu elektromobilem si tak můžete naplánovat bez obav kamkoliv.
233
nabíjecích stanic