Česko čeká zrychlení stavby nabíjecích stanic, odpadne stavební povolení

Velkým problémem Česka je velmi zdlouhavé stavební řízení. To se bohužel týká také stavby relativně malých obslužných stojanů, jako jsou AC nabíjecí stanice, které jsou mnohdy menší než obyčejný parkovací automat. Přesto je dosud potřeba projít zdlouhavým povolovacím procesem, který trvá běžně několik měsíců. To se však nyní změní.

Ve třetím čtení v poslanecké sněmovně se nachází nyní poslanecký návrh na změnu vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 o urychlení stavby infrastruktury. Iniciativa, se kterou přišla Asociace pro elektromobilitu, si klade za cíl výrazně stavbu nabíjecích stanic urychlit. A zdá se, že se to podaří.

Díky tomuto návrhu by nebylo nutné pro stavbu pomalých nabíjecích stanic do výkonu 22 kW získat stavební povolení ani žádat o rozhodnutí o umístění stavby. Tím se jejich stavba výrazně zrychlí. Jak nám dnes potvrdil místopředseda Asociace pro elektromobilitu, Lukáš Hataš, návrh dnes doporučil i hospodářský výbor poslanecké sněmovny, kde byl zpravodajem poslanec Martin Kolovratník. Zákon nabude účinnosti 6 měsíců od vyhlášení ve sbírce zákonů. Pokud tedy zákon včetně této změny schválí Parlament a podepíše prezident, nabude účinnosti pravděpodobně na jaře 2021.

Za návrhem, který vzešel z iniciativy asociace pro elektromobilitu, stojí poslanci Petr Třešňák, Pavel Pustějovský, Petr Dolínek, Petr Pávek, Marian Jurečka, Helena Langšádlová, Martin Kolovratník, Patrik Nacher, Martin Jiránek a Ondřej Polanský. Stavby rychlonabíjecích stanic se změna netýká a pro ně by měl platit stále stejný, delší režim.

Zdroj: fDrive

Přečtěte si další články