Rozhovor: Jak (ne)bezpečné jsou požáry elektroaut podle hasičů?

Nejen s rozvojem elektromobility, ale obecně s příchodem jakékoliv nové technologie často přicházejí nové problémy, které nejsou dostatečně popsané a vysvětlené. A vznikají tak logicky obavy. Jak je to v případě požárů elektromobilů potažmo všech ostatních do různé míry elektrifikovaných aut? Vyzpovídali jsme člověka, který řeší tyto otázky na profesionální úrovni přímo v České republice. Odpovědi na nejdůležitější otázky nám přinesl plk. Mgr. Rudolf Kramář, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR.

1) Jak hoří elektromobil? Jaké jsou největší odlišnosti a rizika od požáru spalovacích aut? Dá se říct, jestli je požár elektroaut nebezpečnější nebo naopak?

Pokud v elektromobilu nehoří baterie, případně palivová nádrž, není mnoho rozdílů mezi požárem elektroauta a auta se spalovacím motorem.

Elektroauto se může v případě požáru samovolně a velmi razantně rozjet, to u spalovacího motoru nehrozí. Rozdíl je ve způsobu hašení baterie, a také v toxicitě plynů vznikajících v důsledku hoření bateriových článků, která je významně vyšší, než v případě hoření fosilních paliv. Teplota hořící baterie nepřesahuje 400 °C, tedy ani teplotně není zásadní rozdíl.

2) Kolik je k dnešnímu dni v ČR registrovaných požárů elektromobilů, resp. obecně aut s alespoň částečně elektrickým pohonem a baterií (hybridy, plug-in hybridy, apod.)? A dá se predikovat, co se stane, až tady bude bateriových aut řádově více než nyní?

Od roku 2014 do Q3 2019 zasahovali hasiči u celkem 8654 požárů osobních, dodávkových a jednostopých vozidel (tedy i koloběžek, skútrů, motorek atd.). Z toho měla 4 vozidla hybridní pohon, a pouze v jednom případě se jednalo o požár baterie. Z celkového počtu 8654 požárů osobních, dodávkových a jednostopých vozidel, hořelo 15 s pohonem na elektřinu, ale jednalo se především o koloběžky, skůtry, motorku, a dva exempláře upravené Škody Favorit jako elektroauta (Eltra 151). Elektromobil, v dnešním současném pojetí tedy nehořel v ČR ve sledovaném období žádný, nebo o tom alespoň já nevím. Jistě uznáte, že se z těchto čísel nedá dovozovat prakticky nic ve vztahu k budoucímu vývoji…

3) Jak jsou vlastně na požáry elektromobilů a obecně elektrických aut připraveni hasiči v ČR? Jakým způsobem u zásahů poznají, že jde o elektroauta? Na co si hasiči při zásahu musejí dávat největší pozor? A co všechno musejí dodržovat za předpisy nebo doporučení, např. pokud jde o následnou vodní lázeň pro elektroauta, aby došlo k úplnému dohašení?

Hasiči v ČR si musí umět poradit v každé situaci, tedy i s požárem elektromobilu, stejně tak jako s jakoukoliv jinou novou technologií. V případě požáru automobilu se dozvíme, že se jedná o elektromobil buď již od samotného oznamovatele, případně od očitých svědků. Elektromobil může mít specifické vnější znaky, jako je například dobíjecí zásuvka, absence výfuku, apod. Další možností je pohled pod kapotu motorové jednotky. A v neposlední řadě je to i označování některých automobilů samotnými výrobci vozidel QR kódy. Při zásahu u elektroauta nestačí pouze založit kola vozidla klíny proti samovolnému rozjetí, neboť rozjetí může být pouhým spojením elektrických kontaktů v důsledku poškození vozu. Zvažuje se tedy i rozestavění zasahujících vozidel kolem hořícího auta z důvodu zamezení dalších možných škod. Nebezpečné mohou být toxické zplodiny při hoření baterie, ze které se může uvolňovat fluorovodík a chlorovodík, případně i další nebezpečné látky, což sebou nese nutnost použití dýchacích přístrojů a ochranných obleků. Vodní lázeň v kontejneru se používá jednak z důvodu zabránění úniku toxických látek do životního prostředí a jednak z důvodu izolace vozidla od okolí a zábraně následných škod v případě opětovného rozhoření.

4) Jak se Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) připravuje na rozvoj elektromobility v České republice?

HZS ČR je připraven na zásah, a průběžně naše postupy doplňujeme a zdokonalujeme tak jak získáváme nové informace, poznatky a zkušenosti z ČR i ze zahraničí. Kromě samotných zásahů se připravujeme také z pohledu prevence, což zahrnuje i návrh úpravy legislativy například pro parkování v krytých garážích, nebo umístění dobíjecích stanic, apod.

5) Elektromobily jsou na českém trhu stále jen okrajovou záležitostí a vypadá to, že se to zřejmě v nejbližších letech nezmění, nicméně hybridních (potažmo plug-in hybridních) vozů je tady řádově více a i u nich je potřeba řešit nová pravidla a legislativu. Řešíte aktuálně nějaké problémy v tomto směru, např. pokud jde o parkování v obchodních centrech, či budování nabíjecích stanic v garážích či domácnostech?

Principiálně se rozdíl ve způsobu hašení aut s konvenčním pohonem a elektroaut týká prakticky výhradně případů, kdy dojde k požáru baterie. Hořící auto v podzemních garážích je problém ať už se jedná o jakýkoli pohon. Naším cílem není vytvářet překážky nebo zbytečně komplikované právní předpisy, které fakticky znemožní parkování aut na elektřinu v garážích. Požární předpisy v ČR jsou na poměrně vysoké úrovni a v případě jejich dodržování jsou obyvatelé ČR v relativním bezpečí. A o to nám jde především. Problém je, že pro umístění a provoz například dobíjecích stanic v rámci budov existuje pouze minimum právní úpravy, navíc velmi obecné.

 

Zdroj: elektrickevozy.cz

Přečtěte si další články